Clubinfo

Algemene info

WiNA is de faculteitskring van en voor de studenten wiskunde, informatica, fysica en sterrenkunde aan de Universiteit Gent. Wij organiseren de cursusverkoop, fuiven, clubavonden, een galabal, sportactiviteiten, cultuuractiviteiten, studentikoze activiteiten als een doop en ontgroening, verdelen een clubblad en ga zo maar door. WiNA is politiek en religieus onafhankelijk en zal daaromtrent nooit standpunten innemen. Iedereen is welkom in WiNA.

WiNA is nog een traditionele studentenvereniging. Wij organiseren een doop en een ontgroening. De eerstejaars worden schachten genoemd en de gedoopten en ontgroenden zijn commilitones. Dat wil niet zeggen dat wij iedereen verplichten mee te doen met die tradities. WiNA is er voor blokbeesten en feestvarkens, sportfanaten en cultuurpausen.

Eigenlijk bestaat WiNA nog niet zo lang. In 1993 werd de Wiskundige en Natuurkundige Kring, oftewel WNK, omgedoopt tot WiNA omdat de informatici de gelederen vervoegden. WNK werd in 1936 opgericht door Michiel Van Eyck.

Indien je een bepaalde informatie niet vindt op deze site, mail dan naar info[at]wina[dot]ugent[dot]be en wij zullen je van antwoord dienen.

Verdere info

Contactgegevens

Hier kunt u contactgegevens en andere administratieve zaken zoals het rekeningnummer van WiNA terugvinden.

Praesidium

Het praesidium is het bestuur van WiNA. Het organiseert de activiteiten en verdeelt de cursussen. Elk praesidiumlid heeft een specifieke functie, gaande van cultuurpraeses tot schachtentemmer. Aan het hoofd van het praesidium staat de praeses.

We hebben ook een archief van pro-praesidia Let wel op, deze lijst is helemaal niet volledig. Weet je nog namen van in de tijd toen jij in het praesidium zat die er nog niet tussen staan? Laat het weten op archief[at]wina[dot]ugent[dot]be.

Voordelen voor leden

Een lijst van plaatsen waar elke Winees van verscheidene kortingen kan genieten. Dit alles op vertoon van lidkaart.

Clublied

Het clublied is het lied van WiNA. Alle commilitones en schachten zijn verplicht het van buiten te kennen en het uit volle borst mee te zingen indien het wordt aangeheven. Bij voorkeur te hanteren met een gesmeerde keel, uiteraard.

Schild

Het schild draagt de kleuren en het symbool van WiNA. Onze kleuren zijn zwart en geel, in die volgorde, en als symbool hebben we een klaverblad en een vierkantswortel. Er hangt een haast antiek exemplaar in de De Canard Bizar, ons clubcafé.

't Strakske

't Strakske is het WiNA clubblad. Ongeveer vijf maal per jaar verschijnt er een Strakske, vol met verslagen van activiteiten, cartoons, foto's en meer.

Verslagen

WiNA vergadert wekelijks en daar wordt telkens een mooi verslag van gemaakt door onze vice-praeses. Handig om eens op te zoeken hoeveel van de Europese Eenheidsmunt opgesoupeerd is op de laatste cantus. Zorg ervoor dat je neerzit.

Statuten

De statuten zijn een reeks van bepalingen, artikels genoemd, die het doen en laten van WiNA in reglementen vastleggen. In de praktijk is het een enorm saaie, lange lijst van regeltjes. Niet lezen terwijl u zware machines hanteert.

Ereleden

Ooit komt er een eind aan 't studeren. Dan zit er niets anders op dan erelid te worden van WiNA en onze kas te spijzen met gulle bijdragen. Bekijk hier wie onze wilde weldoeners zijn.

Sponsors

Geld maakt ongelukkig en onze sponsors weten dat. In ruil voor gemoedsrust en hun logo getatoeërd op het gat van de praeses krijgen wij de centen om ons ongeluk te verdri... vergeten.

Pers

Bij gelegenheid halen we ook wel eens de internationale, nationale, regionale of lokale pers. Hier vind je de laatste berichten over WiNA in de krant en op tv.

't Starterke

Hier vinden nieuwe WiNA leden een gezonde dosis informatie over onze studentenvereniging. En als je nog geen lid bent, dan kan deze pagina je misschien overtuigen.

sitemap bugs & voorstellen 0 gebruikers online